УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

Зарубіжна література, ЗНО з зарубіжної літератури: відеоуроки за 6,7,8,9,10,11 клас

 Зарубіжна література   Зарубіжна література – дуже цікавий курс. Переглянувши його, ви ознайомитесь з найкращими європейськими та російськими  письменниками, навчитеся писати твори з зарубіжної літератури, складати тести та, звичайно, якісно підготуєтеся до ЗНО з зарубіжної літератури.
Наші уроки включають всю шкільну програму за 6,7,8,9,10,11 клас.
      Сподіваємося, що після наших відеоуроків, зарубіжна література стане Вашим улюбленим предметом і Ви отримаєте за нього на ЗНО найвищий бал!
Також, якщо ви готуєтесь до ЗНО з хімії, вам буде корисна ця інформація: у найблжчому майбутньому ми плануємо додати відеоуроки з предмету Хімія.

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок 1. Вступ. Література європейського бароко. Педро Кальдеро
Зміст уроку:
- Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.
- Пeдро Кальдеро— видатний драматург і поет іспанського бароко.
- “Життя — це сон” як втілення світоглядних і художніх принципів бароко. Філософсько-моральний конфлікт драми. Причини і наслідки еволюції образу Сехісмундо.
  у роботі
Урок 2. Література класицизму. Мольєр
Зміст уроку:
- Класицизм як художній напрям у літературі XVII ст. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму.
- Мольєр. Втілення в “Міщанині-шляхтичі” рис класицистичної комедії (герой — носій однієї пристрасті). Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелiгентність і освіченість.
- Засоби творення смішного в комедії. Виховний потенціал твору.
  у роботі
Урок 3. Література XVIII століття. Просвітництво. Вольтер
Зміст уроку:
- Просвітництво як літературна епоха. Розмаїття виявів літературного життя: виникнення (сентименталізм) та розвиток (класицизм, реалізм) художніх напрямів, нових жанрів (філософська повість та ін.).
- Вольтер. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті “Простак”, сенс її назви. Конфлікт “природної людини” Гурона і французького суспільства як центральний у творі. Антимонархічні та антиклерикальні мотиви твору. Гурон і Гордон у Бастилії. Трагізм долі мадемуазель де Сент-Ів і Гурона.
  у роботі
Урок 4. Література XVIII століття. Просвітництво. Йоганн Вольфґанґ Ґете
Зміст уроку:
- “Фауст” (І частина), останній монолог Фауста (ІІ частина).
- Трагедія “Фауст” — вершина творчості Ґете і один із найвидатніших творів світової літератури. Історія створення, композиція та проблематика. Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації. Пошуки сенсу буття і призначення людини. Опозиція Фауст — Мефістофель, діалектичне вирішення проблеми добра і зла. Фауст і Маргарита.
  у роботі
Урок 5. Література XVIII століття. Просвітництво. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер
Зміст уроку:
-    Народна драма “Вільгельм Телль”, поетизація в ній боротьби за національну незалежність і свободу особистості. Символічний сенс сцени на Рютлі. Геслер і Вільгельм Телль: причини і характер протистояння. Особливості драматичного конфлікту у творі та його художнього втілення.
  у роботі
Урок 6. Література романтизму. Ернст Теодор Амадей Гофман
Зміст уроку:
- Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфiка романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття і найвидатніші представники.
- Ернст Теодор Амадей Гофман “Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер”— шедевр романтичної казки-новели. Протистояння митця та фiлістера — основний її конфлікт.
- Сатирико-метафоричний зміст твору. Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного. Іронія і гротеск у творі.
  у роботі
Урок 7. Література романтизму. Генріх Гейне
Зміст уроку:
-    Генріх Гейне — німецький поет-романтик. “Книга пісень” — видатне явище німецького романтизму. Любов — першооснова життя. Змалювання природи як засіб бачення і пізнання світу та власної душі. („ Чому троянди немов неживі”, “Коли розлучаються двоє”, “Не знаю, що стало зо мною...”, “Вечірні промені ясні”, “Вмирають люди і роки”, “Хотів би я в слово єдине...”).
  у роботі
Урок 8. Література романтизму. Джордж Ноел Гордон Байрон
Зміст уроку:
- Джордж Ноел Гордон Байрон — англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму.
- Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості. (“Мій дух як ніч”. „Прометей”),
- Байронічний герой і настрої “світової скорботи” у віршах поета.
- Поема “Мазепа”, історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи.
  у роботі
Урок 9. Література романтизму. Адам Міцкевич
Зміст уроку:
- Творчість Адама Міцкевича — апогей польського романтизму. Перебування в Росії та Україні, відбиття вражень у його поезії (цикл “Кримські сонети”). Мотив єдності природи й людини.
- Патріотизм і ностальгія за далекою батьківщиною як провідний настрій “Кримських сонетів”.
  у роботі
Урок 10. Від романтизму до реалізму. Олександр Пушкін
Зміст уроку:
- Олександр Пушкін— великий російський поет.
- “Євгеній Онєгін” — соціально-психологічний роман у віршах. Духовний світ його головних героїв.
  у роботі
Урок 11. Від романтизму до реалізму. Олександр Пушкін
Зміст уроку:
- Жанрово-тематичне розмаїття лірики Пушкіна (“До моря”, “Я вас любив...”, “Я мить чудову пам’ятаю...”, “Я пам’ятник собі поставив незотлінний...”).
  у роботі
Урок 12. Від романтизму до реалізму. Михайло Лермонтов
Зміст уроку:
- Мотиви свободи і самотності, песимізм поезій Лермонтова(“І нудно і сумно...”, “На дорогу йду я в самотині...”).
- “Герой нашого часу” — морально-психологічний роман про долю покоління після розгрому декабризму.
- Особливості композиції та її роль у розкритті характеру Печоріна. Печорін і байронічний герой. Печорін і Онєгін.
- Жіночі персонажі роману. Максим Максимович — образ “маленької людини”.
- Романтичні й реалістичні елементи в поетиці твору.
  у роботі
Урок 13. Від романтизму до реалізму. Микола Гоголь
Зміст уроку:
- Гоголь — російський та український письменник. Вплив української культури на розвиток його творчості.
- Високий гуманізм письменника у зображенні в повісті “Шинель” трагічної долі “маленької людини”. Поєднання у творі елементів романтизму і реалізму.
  у роботі
Урок 14. Від романтизму до реалізму. Віктор-Марі Гюго
Зміст уроку:
- Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст., стильове розмаїття літератури.
- Віктор Гюго як центральна постать літератури французького романтизму.
- «Собор Паризької Богоматері» —романтичний історичний роман, його проблематика. Образ собору як композиційний стрижень твору і місткий символ перехідної епохи («від теократії — до демократії»). Система образів роману, вираження в ній колізій епохи. Трагічність долі Есмеральди. Еволюція Квазімодо: від раба («пан і його пес») до особистості.
- Мотив фатуму. Фантастичні обриси й освітлення середньовіччя.
  у роботі
Урок 15. Від романтизму до реалізму. Оноре де Бальзак
Зміст уроку:
- Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі.
- «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія  життя   Франції   першої   половини     XIX ст. Проблематика і структура «Людської комедії».
- Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». Романтичні й реалістичні риси  неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека. Зіставлення образів Фанні Мальво й Анастазі де Ресто. Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.
- Бальзак і Україна.
- Композиція і стиль твору.
  у роботі
Урок 16. Література російського реалізму. Федір Достоєвський
Зміст уроку:
- Реалізм як художній напрям у світовій літературі.
- Творчість Достоєвського як одна з вершин російської і всесвітньої літератури. Філософські, етичні й естетичні погляди письменника та їх вираження в художніх текстах.
  у роботі
Урок 17. Література російського реалізму. Федір Достоєвський
Зміст уроку:
- Роман «Злочин і кара» як вираження нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.
- Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини».
- Розкриття складності духовного світу людини.
- Система образів роману, семантика і символіка його назви.
  у роботі
Урок 18. Література російського реалізму. Лев Толстой
Зміст уроку:
- Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можливостей реалістичної культури. Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.
- Роман «Анна Кареніна». Образи-характери роману, пластичність змалювання і психологічна глибина. Суперечливий образ Анни. Образ Левіна, його автобіографічна складова. Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.
  у роботі
Урок 19. Література російського реалізму. Лев Толстой
Зміст уроку:
- Війна і мир» — історичний і психологічний роман-епопея. Соціофілософська концепція твору, війна і мир як її вісь. Народ і особистість, народ і влада в розумінні письменника.
- Народ як головна сила історії, оберіг національної незалежності, культури та традицій. Загальнолюдське значення проблематика твору.
- «Діалектика душі» толстовських героїв.
  у роботі
Урок 20. Література російського реалізму. Микола Некрасов
Зміст уроку:
- Некрасов як «співець страждань народних», перегуки з Шевченком.
- Поетичне новаторство Некрасова: поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації. ( «О шостій вчора завернув...»; «Роздуми біля парадного під’їзду»; «Трійка»; «На смерть Шевченка»).
  у роботі
Урок 21. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Волт Вітмен

Зміст уроку:
- Вітмен—американський поет-новатор. Зв'язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.
- Збірка «Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру).
- «Пісня про себе» — програмовий твір поета.
  у роботі
Урок 22. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Еміль Золя

Зміст уроку:
- Е. Золя — французький письменник, теоретик натуралізму.
- Цикл романів Золя «Ругон-Маккари» — природнича й соціальна історія однієї родини в добу другоі  імперії.
  у роботі
Урок 23. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Еміль Золя

Зміст уроку:
- Роман «Карєра Ругонів» як вступ до циклу романів «Ругон-Маккари», визначення в романі провідних тем і мотивів.
  у роботі
Урок 24. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Генрік Ібсен

Зміст уроку:
- Генрік Ібсен — норвезький письменник, зачинатель європейської „нової драматургії”.
- «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної  дії в п'єсі. Аналітична композиція п'єси.
- Новаторство Ібсена-драматурга.
  у роботі
Урок 25. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Антон Чехов

Зміст уроку:
- Чехов — російський письменник. Його еволюція, імпресіонізм пізньої прози і драматургії. Чехов та Ібсен.
- «Чайка» — перша п'єса російської нової драматургії. Життєва мета й сенс мистецтва як головні проблеми твору. Особливості драматичного конфлікту та розвитку сценічної дії у п'єсі.
- Новаторство Чехова-драматурга.
  у роботі
Урок 26. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої
половини ХІХ ст. Джордж Бернард Шоу

Зміст уроку:
- «Театральна революція» англійського драматурга Шоу, його «драми ідей». Шоу й «ібсенізм».
- Комедія «Пігмаліон», її міфологічна основа. Динамізм дії й парадоксальність як невід'ємні риси творчості Шоу. Проблематика й художні особливості твору, його «філологічний конфлікт» і соціально-виховна спрямованість. Елайза Дулитл, її шлях від малопривабливої квіткарки-кокні до «чарівної леді».
- Інтелектуальний характер драматургії Шоу.
  у роботі
Урок 27. Література раннього модернізму. Шарль Бодлер
Зміст уроку:
- Модерністські   зрушення у французькій поезії другої половини XIX ст.
- Бодлер — французький поет другої половини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.
- Світогляд та естетичні погляди Бодлера. Збірка «Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки «сучасної краси», «видобування краси зі зла» в поезії Болдера.
- Аналіз поезій («Гімн краси», «Moesta et errabunda», «Confiteor», «Зосередження»).
- Традиційність і своєрідність вирішення проблеми «поет і натовп» у поезії «Альбатрос».
- Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша «Вечорова гармонія».
- Тлумачення предметних образів як «видимих знаків» ідей, почуттів, душевних станів («Відповідності»).
  у роботі
Урок 28. Поезія французького символізму
Зміст уроку:
- Поль  Верлен («Забуті арієти», «Так тихо серце плаче...», «Тихе небо понад дахом», «Поетичне мистецтво»).
- Артюр Рембо («Відчуття», «Моя циганерія», «П'яний корабель», «Голосівки», «Рожево плакала зірниця...», «Вороння»).
  у роботі
Урок 29. Поезія французького символізму. Стефан Малларме
Зміст уроку:
- Символізм як літературний напрям останньої третини XIX — початку XX ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів. Поняття про символ як основний засіб поетичного самовираження, його потрактування французькими символістами: спонтанність з'яви, непроясненість і багатозначність, «підказування» смислів і простір для відгадування. Сугестія (навіювання) як важливий художній засіб символістської поезії. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови.
- Аналіз поезій («Дар поезії», «Блакить», «Лебідь»).
  у роботі
Урок 30. Поезія французького символізму. Оскар Уайльд
Зміст уроку:
- Уайльд — письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.
- «Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору. Риси інтелектуального роману.
  у роботі
Урок 31. Література першої третини ХХ століття
Зміст уроку:
- XX ст. як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці. Формування нових принципів і структур художнього мислення і творчості.
- Світова література XX ст.: основні етапи та тенденції розвитку. Посилення взаємодії національних літератур. Модернізм і авангард. Реалізм у літературі XX ст.: продовження традицій, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом. Елітарна й масова культура.
  у роботі
Урок 32. Література першої третини ХХ століття. Франц Кафка
Зміст уроку:
- Кафка  —  австрійський   письменник-модерніст.
- Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні «Перевтілення».  Грегор Замза і його родина.
- Особливості стилю Кафки, поєднання реальності й міфотворчості.
  у роботі
Урок 33. Література першої третини ХХ століття. Джеймс Джойс
Зміст уроку:
- Джойс — ірландський письменник-модерніст, його світоглядні й естетичні позиції.
- Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: «потік свідомості», елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена інтертекстуальність.
- Психологічне есе «Джакомо Джойс», його автобіографічний характер. Самоіронічний присмак назви твору. Ключова лексика і символіка тексту («театр» — «гра» — «нещирість» — «герб Шекспіра» тощо) та розмаїття його можливих інтерпретацій. Джойс як один із «батьків модернізму».
  у роботі
Урок 34. Література першої третини ХХ століття. Томас Манн
Зміст уроку:
- Томас Манн — німецький письменник, антитоталітарний характер його творчості.
- Напруга передвоєнної ситуації в Європі й тривожний настрій новели «Маріо і чарівник».
- Алегоричність і паралелізм у творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції тоталітарними режимами свідомістю людей).
- Віра письменника у здатність особистості до збереження свого «я».
- Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.
  у роботі
Урок 35. Література першої третини ХХ століття. Михайло Булгаков
Зміст уроку:
- Булгаков — російський письменник.
- «Майстер і Маргарита» як вершина його творчості. «Магічний реалізм» роману. Часові шари у творі, художні засоби їхньої зв'язності.
  у роботі
Урок 36. Література першої третини ХХ століття. Михайло Булгаков
Зміст уроку:
- Особливості композиції твору Булгакова—«роман у романі». Реальне та ірреальне в романі «Майстер і Маргарита».
- Булгаков і Київ.
  у роботі
Урок 37. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Західноєвропейська поезія
Зміст уроку:
- Глибинні зрушення в поезії XX ст. Творення нової поетичної метамови. Модернізм і основні течії європейської поезії XX ст.
- Райнер Марія Рільке. Синтетичний вияв новітніх течій і тенденцій в поезії австрійського поета Р. М. Рільке.
- Вираження традиції відчуження людини в дегуманізованому світі.  Ностальгія  за втраченою єдністю людини зі світом.
- Аналіз поезій («Згаси мій зір...», «Осінній день», «Гетсиманський сад», «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»).
- Рільке і Україна, українські мотиви в його творчості.
  у роботі
Урок 38. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Гійом Аполлінер
Зміст уроку:
- Шлях французького поета Ґійома Аполлінера від неоромантизму до кубофутуризму.
- Реакція на символізм, звернення до реального, предметно-чуттєвого і його вираження «прямим словом». Зміна позиції щодо життя, ствердження активно-творчого ставлення до нього.
- Аналіз поезій («Лорелея», «Міст Мірабо», «Пісня нелюбого», «Зарізана голубка й водограй»).
  у роботі
Урок 39. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Федеріко Гарсіа Лорка
Зміст уроку:
- Іспанський поет Гарсіа Лорка, його міфопоетика. Синтез у творах міфології та фольклору з поетикою модернізму. Персоніфікація природних сил і стихій.
- Аналіз поезій («Про царівну Місяцівну», «Балада про чорну тугу», «Газела про темну смерть», «Касида про сон під зорями»).
  у роботі
Урок 40. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. «Срібна доба» російської поезії
Зміст уроку:
- Олександр Блок. Модерністські й авангардистські течії.
- Своєрідність символізму в російській поезії. 0.Блок — найвидатніший поет російського символізму.
- Аналіз поезій «Вітер далекий навіяв...», «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».
- Анна Ахматова. Акмеїзм, його естетичні засади і поетика у творчості Анни Ахматової.
- Аналіз поезій «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм».
- Пізня поезія Ахматової («Реквієм»). Анна Ахматова та Україна.
  у роботі
Урок 41. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Футуризм як
авангардистська літературна течія. Його естетичні засади. Володимир Маяковський

Зміст уроку:
- Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму.
- Володимир Маяковський - лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета.
- Аналіз поезій («А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа»).
  у роботі
Урок 42. Глибинні зрушення в поезії початку ХХ ст. Футуризм як
авангардистська літературна течія. Його естетичні засади. Борис Пастернак

Зміст уроку:
- Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом.
- Еволюція поезії Пастернака. («Про ці вірші», «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч».)
  у роботі
Урок 43. Новаторство в драматургії. Бертольт Брехт
Зміст уроку:
- Брехт як драматург-новатор.
-  «Епічний театр» Брехта, його теоретичні засади й творча практика.
- Проблема моральної відповідальності вчених за наслідки наукових досліджень у драмі «Життя Галілея». Неоднозначність образу Галілея.
- Інтелектуальний характер драми.
  у роботі
Урок 44. Література середини – другої половини ХХ ст.
Зміст уроку:
- Світова література другої половини XX ст.
- Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій.
- Постмодернізм, його теоретичні засади й художня (літературна) практика.
  у роботі
Урок 45. Англомовна література. Ернест Міллер Хемінгуей
Зміст уроку:
- Творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю.
- «Старий і море» — повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору.
- Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози XX століття.
  у роботі
Урок 46. Англомовна література. Вістен Гью Оден
Зміст уроку:
- Оден — один з найбільших англомовних поетів XX ст.
- Широта тематичного і жанрово-стильового діапазону поезії Одена.
- Екзистенційна конкретика поезій і присутність глибинних буттєвих проблем. Висока поетична майстерність Одена.
- Аналіз поезій «Куди ж ти, куди?..», « 1 вересня 1939 року », «В музеї образотворчого мистецтва», «Популярний життєпис».
  у роботі
Урок 47. Французька література. Альберт Камю
Зміст уроку:
- Камю — французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди.
- Камю та екзистенціалізм.
- Метафізика абсурду й етика трагічного стоїцизму в романі «Чума». Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за цей вибір. Композиція і стиль твору.
  у роботі
Урок 48. Французька література. Ежен Йонеско
Зміст уроку:
- «Драма абсурду» у французькій літературі 2-ї пол. XX ст., її авангардистський характер. Йонеско як її талановитий представник.
- Своєрідна переоцінка цінностей сучасної цивілізації та виявлення їх абсурдності.
- Гротесково-сатиричне зображення в «Носорогах» «омасовлення людей», перетворення їх на «бедлам нелюдів», що загрожує цивілізації й культурі.
- Образ Беранже і проблема відстоювання особистості, збереження людського в людині.
- Антитоталітарний підтекст п'єси.
  у роботі
Урок 49. Німецька література. Генріх Белль
Зміст уроку:
- Життєвий і творчий шлях письменника.
- Сучасність і недавнє минуле в романі «Більярд о пів на десяту».
- Монологічна структура роману і перехрещення часових площин. Християнські мотиви в романі, їх трактування в моральному ключі («агнці» й «буйволи»).
- Гуманістичний пафос твору, ствердження найвищої цінності людини.
  у роботі
Урок 50. Японська література. Кавабата Ясунарі
Зміст уроку:
- Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі — «красою Японії народжений».
- Відображення національної етики та естетики в романі «Тисяча журавлів».
- Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору.
- Вишукана простота стилю письменника.
  у роботі
Урок 51. Латиноамериканська література. Габріель Гарсіа Маркес
Зміст уроку:
- Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії.
- Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерна риса «магічного реалізму» в романі Гарсіа Маркеса «Сто років самотності». Проблематика та система образів твору. Родина Буендіа в художньому часі й просторі твору.
  у роботі
Урок 52. Російська література. Олександр Солженіцин
Зміст уроку:
- Життєвий і творчий шлях О.Солженіцина.
- Оповідання «Матрьонин двір», автобіографічні мотиви й широта узагальнень у ньому. Образ головної героїні й проповідницький пафос твору.
  у роботі
Урок 53. Сербська література. Милорад Павич
Зміст уроку:
- «Перший письменник третього тисячоліття» серб Павич.
- Втілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (в т. ч. на комп'ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину».
- Інтенсивне використання фактів: візантійської та поствізантійської культури («віртуальний істориз»).
  у роботі
Урок 54. Новітня література
Зміст уроку:
- Сучасний літературний процес: співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій.
- Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі та ін.
  у роботі
Урок 55. Повторення, узагальнення та систематизація навчального
матеріалу курсу «Зарубіжна література»

Зміст уроку:
-    Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури античності, середньовіччя та Відродження.
  у роботі
Урок 56. Повторення, узагальнення та систематизація навчального
матеріалу курсу «Зарубіжна література»

Зміст уроку:
-    Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури XVII століття (бароко, класицизм); XVIII століття (Просвітництво), доби романтизму (перша половина XIX століття).