УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

ЗНО з Історії України, ЗНО з історії 2013: відеоуроки та відповіді на тести онлайн (5,6,7,8,9,10,11 клас)

ЗНО з історії України      ЗНО з історії України 2013 включає в себе теми від стародавніх часів до новітньої історії. Якщо ви бажаєте гарно підготуватися до ЗНО з історії 2013, вам потрібно систематично і дуже уважно переглядати наші відеоуроки з історії України. Не робіть ставку на останній тиждень до ЗНО!

      Вивчайте всі теми на протязі року, проходьте пробні тести 2013 онлайн, тренуйтеся і тоді на самому зовнішньому незалежному оцінюванні вам буде не так важко, як сдається.

      Наші відеоуроки включають всі теми за 5,6,7,8,9,10,11 клас. Вони розроблені за авторською методикою.  Читає їх професійний викладач з багатолітнім досвідом.

Наш сайт буде Вам корисний, якщо ви вивчаєте Право України і готуєтесь до ЗНО з права україни

 

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок №1. Стародавня історія України
Зміст уроку:
- початки людської цивілізації на території України;
- розселення людей;
- поширення землеробства й скотарства;
- кочовники раннього залізного віку.
   у роботі
Урок №2. Історія України від найдавніших часів до I пол.XVI ст.
Зміст уроку:
- античні міста держави Північного Причорномор’я та Криму;
- перші чисельні згадки про слов’ян;
- велике розселення слов’ян;
- вірування слов’ян.
   у роботі
Урок №3. Виникнення та розквіт Київської Русі
Зміст уроку:
- розселення східнослов’янських племінних союзів;
- утворення Київської Русі;
- внутрішня та зовнішня політика князів: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав;
- князювання Володимира Великого;
- Хрещення Русі.
   у роботі
Урок №4. Стародавня історія України
Зміст уроку:
- Ярослав Мудрий;
- правління Ярославичів;
- міжусобна боротьба за Київський стіл між Ярославичами
- В.Мономах та його син Мстислав.
   у роботі
Урок №5. Київська Русь за часів роздробленості
Зміст уроку:
- причини роздробленості Київської Русі;
- боротьба за Київський стіл;
- економічний розвиток Київської Русі IX – XI ст.
   у роботі
Урок №6. Культура Київської Русі
   у роботі
Урок №7. Галицько-Волинська держава
Зміст уроку:
- об’єднання Галицького та Волинського князівств;
- князювання Данила Романовича;
- монгольська навала;
- розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила      Романовича;
- культура Галицько-Волинської держави.
   у роботі
Урок №8. Українські землі у складі Великого князівства Київського
Зміст уроку:
- боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину;
- входження українських земель до складу Литви;
- Кревська Унія;
- ліквідація самостійності удільних князівств. Вітовт;
- Свидригайло. Відновлення й остаточна ліквідація Київсько-Волинського удільного князівства.
   у роботі
Урок №9. Українські землі у складі інших держав ( XIV – перша половина XVI ст.)
Зміст уроку:
- Утворення Кримського Ханства
- Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини
- Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства
   у роботі
Урок №10. Українські землі у складі інших держав (у XIV – перша половина XVI ст.)
Зміст уроку:
- Московсько-литовські війни;
- розвиток культури та освіти.
   у роботі
Урок №11. Українські землі в ХVІ ст.
Зміст уроку:
- Соціальна структура українського суспільства та економічне життя.
- Виникнення українського козацтва.
- Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.
   у роботі
Урок №12. Українські землі в ХVІ ст.
Зміст уроку:
- Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.
- Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.
   у роботі
Урок №13. Українські землі в ХVІ ст.
Зміст уроку:
- Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.
- Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр.
- Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання.
- Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.
   у роботі
Урок №14. Українські землі у першій половині ХVІІ ст.
Зміст уроку:
- Зростання магнатського землеволодіння.
- Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков.
- Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні.
   у роботі
Урок №15. Українські землі у першій половині ХVІІ ст.
Зміст уроку:
- Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. «Тарасова ніч» Повстання Т. Федоровича, І. Сули-ми. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр.
- Митрополит Петро Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Книговидання.
- Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.
   у роботі
Урок №16. Початок Національно-визвольної війни українського народу
середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

Зміст уроку:
- Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.
- Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.
- Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.
   у роботі
Урок №17. Початок Національно-визвольної війни українського народу
середини ХVІІ ст. Відродження Української держави

Зміст уроку:
- Заснування козацької держави – Війська Запорізького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій Української гетьманської держави. Фінансова система та судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.
- Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.
- Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.
- Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр.
   у роботі
Урок №18. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.
Зміст уроку:
- Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Богдана Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656—1657 рр. Богдан Хмельницький — політик та дипломат. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького.
- Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода. Московсько-українська війна 1658—1659 рр.
   у роботі
Урок №19. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.
Зміст уроку:
- Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я 1667р.
- Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.
- Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.
   у роботі
Урок №20. Українські землі в 60-80-ті рр. ХVІІ ст.
Зміст уроку:
- Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний устрій Слобідської України. Соціальний устрій.
- Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. І.Сірко. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.
- Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.
   у роботі
Урок №21. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
Зміст уроку:
- Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.
- Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання С. Палія.
- Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців. Полтавська битва. Гетьман Іван Мазепа в історії України.
   у роботі
Урок №22. Українські землі наприкінці ХVІІ – у першій половині ХVІІІ ст.
Зміст уроку:
- Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. Пилип Орлик і його Конституція.
- Гетьман Іван Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. Павло Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Данило  Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».
- Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.
   у роботі
Урок №23. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
Зміст уроку:
- Гетьман Кирило Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства.
- Соціально-політичне та економічне становище в Правобережній Україні. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель.
- Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель.
   у роботі
Урок №24. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст.
Зміст уроку:
- Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.
- Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст.
   у роботі
Урок №25. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій
наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.

Зміст уроку:
- Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення.
- Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ.
- Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр.
   у роботі
Урок №26. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій
наприкінці ХVІІІ – у першій третині ХІХ ст.

Зміст уроку:
- Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Заходи українського дворянства щодо відновлення автономії  України. Місія В. Капніста в Берліні. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.
- Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні.
   у роботі
Урок №27. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Сільське господарство і аграрні відносини в українських землях.
- Початок промислової революції.
- Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи.
- Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.
   у роботі
Урок №28. Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні.
- Національно-визвольний рух в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.
   у роботі
Урок №29. Духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій
половині ХІХ ст.

Зміст уроку:
- Особливості розвитку культури.
- Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка, П.Куліш.
- Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.
   у роботі
Урок №30. Модернізація українського суспільства в середині – у другій
половині ХІХ ст.

Зміст уроку:
- Вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.
- Реформи адміністративно - політичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Доля української жінки. Початок трудової еміграції.
   у роботі
Урок №31. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-х рр. Заснування Київської та інших громад. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.
- Основні течії суспільно-політичного руху в 50—60-х рр. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство «Просвiта». Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.
   у роботі
Урок №32. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Відродження громадівського руху в 70—90-х роках. Стара Київська громада. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». М.Драгоманов. Емський указ. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.
- Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х—90-ті рр. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.
   у роботі
Урок №33. Духовне життя в Україні у другій половині ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Особливості розвитку української культури. Освіта. Наука.
- Наукові товариства. М. Грушевський видатний представник української історичної науки.
- Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Українські підприємці-благодійники.
   у роботі
Урок №34. Україна на початку ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії.
- Економічна криза 1900—1903 рр. Утворення монополістичних об’єднань.
   у роботі
Урок №35. Україна на початку ХІХ ст.
Зміст уроку:
- Події російської революції 1905—1907 рр. в Україні. Українська громада у Державній думі. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на українські землі у складі Російської імперії.
- Характерні риси розвитку культури на початку XX ст.
- Духовні цінності українців. Церковне життя.
   у роботі
Урок №36. Україна в роки Першої Світової Війни. Початок Української революції
Зміст уроку:
- Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу. Ставлення населення і політиків до війни. Заснування Головної української ради у Львові. Союз визволення України. Формування легіону Українських Січових Стрільців.
- Воєнні дії на території України у 1914 р. Захоплення російськими військами Східної Галичини та Північної Буковини.
- Воєнні дії на території України в 1915— 1917 рр. Посилення економічної та політичної кризи в Російській та Австро-Угорській імперіях. Життя на фронті й у тилу. Життя жінок у роки війни.
   у роботі
Урок №37. Україна в роки Першої Світової Війни. Початок Української революції
Зміст уроку:
- Початок Української революції. Політичні настрої населення. Утворення Центральної Ради, її склад і політична програма. Початок українізації армії.
- Політичні партії в боротьбі за вплив населення. Український національний Конгрес. І і II Універсали Центральної Ради. Зміни у політичних настроях, економічному та соціальному становищі населення. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії.
   у роботі
Урок №38. Український державотворчий процес (1917-1920рр.)
Зміст уроку:
- III Універсал. Проголошення УНР. Всеукраїнський з’їзд Рад. Війна більшовиків із УЦР. IV Універсал. Руйнація звичайного повсякденного способу життя і настрої населення в умовах загострення політичної боротьби. Розпад армії.
- Мирний договір у Брест-Литовську. Вступ німецько-австрійських військ в Україну.
Гетьманський переворот. П. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави і ставлення до неї в суспільстві. Анулювання Брестського миру і наступ військ РСФРР на Україну.
- Утворення Директорії. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С. Петлюра. Трудовий конгрес. Отаманщина. Військові поразки УНР. Боротьба з денікінцями. Об’єднання українських армій. Психологічний клімат у суспільстві, знецінення людського життя.
   у роботі
Урок №39. Український державотворчий процес (1917-1920рр.)
Зміст уроку:
- Утворення Української Національної Ради у Львові. Проголошення ЗУНР. Є. Петрушевич. Створення УГА. Злука УНР і ЗУНР. Українсько-польська війна. Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами.
- Запровадження радянської державності та її характер. X. Раковський. Білий та червоний терор. Повстанський рух. Н. Махно. Падіння радянської влади у 1919 р.
- Відновлення більшовицького режиму. Формальне визнання радянською Росією незалежності УСРР. Повернення до політики «воєнного комунізму».
- Радянсько-польська війна і Україна. Варшавська угода.
   у роботі
Урок №40. Культура і духовне життя України 1917-1920 рр.
Зміст уроку:
- Нові тенденції та чинники розвитку культури в 1917—1921 рр. Супересливе ставлення населення до культурних цінностей. Подвижництво творців та діячів культури. Культурно-освітня діяльність громадських організацій.
- Культурні здобутки українських урядів в освітній політиці. Освітня політика більшовиків. Стан науки. Відкриття УАН і університетів.
- Література, театральне, музичне і хорове мистецтво.
   у роботі
Урок №41. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Зміст уроку:
- Внутрішнє і міжнародне становище. Державний статус України в 1921—1922 рр. Утворення СРСР. Статус УСРР у складі Радянського Союзу. Ставлення політичних сил і населення України до її членства в СРСР.
- Голод 1921—1923 рр.
   у роботі
Урок №42. Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)
Зміст уроку:
- Політика влади у царині культури. «Українізація» (коренізація). Ставлення влади та населення до «українізації». Освіта. Кампанія з ліквідації неписьменності.
- Релігійне життя в Україні.
- Формування нового укладу повсякденного життя і нової системи цінностей.
   у роботі
Урок №43. Радянська модернізація України (1929-1938рр.)
Зміст уроку:
- Перехід до форсованої індустріалізації.
- Хлібозаготівельні кризи 1927—1929 рр. Перехід до суцільної колективізації. Розкуркулення. Доля приватних сільських господарів та їхніх господарств. Зміни у житті, побуті й психології селян.
- Голодомор 1932—1933 рр. в Україні — геноцид українського народу. «Закон про п’ять колосків». Хлібозаготівлі та їх суть. Масштаби та наслідки Голодомору.
   у роботі
Урок №44. Радянська модернізація України (1929-1938рр.)
Зміст уроку:
- Зміни в соціальному складі населення. Формування партійно-бюрократичної номенклатури.
- Масові репресії та їх жертви. Конституція УРСР 1937 р. Пропагандистський ідеал радянської людини. Зміни у масовій психології та свідомості населення.
- Становище у галузі освіти. Досягнення науки та гальмівні чинники її розвитку. Література і мистецтво. «Розстріляне відродження». Політика держави щодо церкви та її наслідки.
   у роботі
Урок №45. Західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.
Зміст уроку:
- Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі. Осадництво.
- Політична ситуація. «Пацифікація». Розгортання українського націоналістичного руху. Прояви культурного життя.
- Українські землі у складі Румунії.
- Входження Закарпаття до складу Чехословаччини. Економічне і соціальне становище населення. Культурне життя.
- Течії у громадсько-політичному житті українців: русофільство, русинство, українофільство.
   у роботі
Урок №46. Україна в роки Другої Світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)
Зміст уроку:
- Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни.
- Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація. Військові події 1941—1942 рр. Окупація України.
- Нацистський «новий порядок». Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Діяльність ОУН та УПА.
- Життя населення України в умовах окупації. Концтабори та масове знищення людей. Холокост. Остарбайтери. Життя в евакуації. Життя жінок і дітей.
   у роботі
Урок №47. Україна в роки Другої Світової війни (1939-1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941-1945 рр.)
Зміст уроку:
- Початок визволення України від німецької окупації. Бої на Лівобережжі. Визволення Києва. Звільнення Правобережної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, греків, вірмен.
- Завершення вигнання окупантів з України. Становище в західних областях. Завершення Великої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги.
- Освіта, наука, преса в роки війни.
   у роботі
Урок №48. Україна в перші воєнні роки (1945-початой 50-х рр.).
Зміст уроку:
- Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
- Відновлення політики радянізації в західних областях України. Придушення визвольного руху 1944—1954 рр. Життя населення в умовах протистояння радянської влади та ОУН і УПА. Становище церкви.
- Особливості суспільно-політичного життя. Відбудова і розвиток системи освіти. Наука.
- Ідеологічні кампанії. Становище творчої інтелігенції. Література і мистецтво.
   у роботі
Урок №49. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)
Зміст уроку:
- Внутрішньополітичне становище України в середині 50-х років. Входження Кримської області до складу УРСР. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення.
- ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація політичних в’язнів. Ставлення в суспільстві до М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.
   у роботі
Урок №50. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)
Зміст уроку:
- Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст.
- Науково-технічна революція. Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та в мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
- Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.
   у роботі
Урок №51. Україна в  період загострення кризи Радянської системи (середина 60-х – початок 80-х рр.)
Зміст уроку:
- Статус Комуністичної партії. Конституція УРСР 1978 р. Суспільна свідомість та моральний стан суспільства.
- Зміни в соціальній та національній структурі населення.
- Освіта. Здобутки і проблеми науки. Розвиток літератури.
- Активізація опозиційного руху в другій половині 60 — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів, їхні політичні вимоги, боротьба за національне визволення.
   у роботі
Урок №52. Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України (1985-1991 рр.)
Зміст уроку:
- Причини і початок «Перебудови», її особливості в Україні. Чорнобильська катастрофа. Становлення населення до процесів перебудови.
- Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України.
- Активізація національного руху у другій половині 80-х років. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок та проблеми релігійного відродження.
- Результати виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Загострення політичного протистояння. Україна у загальносоюзних суспільно-політичних процесах у першій половині 1991 р. Спроба державного перевороту в СРСР. ДКНС і українське суспільство.
- Проголошення незалежності України, Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України.
   у роботі
Урок №53. Україна в умовах  незалежності
Зміст уроку:
- Початок державотворчих процесів: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Президенти незалежної України. Формування партійно-політичної системи.
- Участь населення в державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996).
- Стан господарства після розпаду СРСР. Реформування економіки. Роздержавлення, приватизація. Фінансова система України. Соціальне та економічне становище населення.
   у роботі
Урок №54. Україна в умовах  незалежності
Зміст уроку:
- Основні тенденції розвитку економіки в другій половині 90-х років. Пошуки шляхів стабілізації на початку XXI ст. Здійснення аграрної реформи. Включення населення у ринкові відносини. Кроки до інтеграції української економіки в європейський та світовий економічний простір.
- Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в міжнародних організаціях. Пошуки зовнішньополітичних орієнтирів наприкінці XX — на початку XXI ст.
   у роботі