УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

ЗНО з української мови 2013: відеоуроки, результати, тести за 5,6,7,8,9,10,11 клас

ЗНО з української мови      ЗНО з української мови 2013 потрібно здавати усім, хто бажає вступити до ВНЗ! Тому ми підготували для вас найповніший курс відеоуроків за усією шкільною програмою.
      Відтепер Ви можете підготуватися до ЗНО з української мови 2013 за допомогою відео репетитора! Це не означає, що більше не потрібно читати підручник. Навпаки, наш учитель допоможе Вам його зрозуміти, який би рівень підготовки у вас не був і в якому б класі ви не навчалися (5,6,7,8,9,10 або 11).
      Також після наших відео курсів, Вам буде набагато легше писати твори з української мови, розуміти усі правила, вміло ними користуватися, вільно володіти рідною мовою.
На нашому сайті ви також можете підготуватися до ЗНО з української літератури.
Бажаємо успіхів у підготовці до ЗНО з української мови 2013 та літератури!

Також, скоро на сайті з'являться уроки до ЗНО з історії України

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Тема №1. Фонетика. Графіка
Зміст уроку:
- голосні звуки;
- приголосні звуки, їх класифікація;
- фонетична транскрипція, фонетичний алфавіт;
- український алфавіт, запис слів за алфавітом;
- співвідношення між буквами і звуками (звукове значення букв я, ю, є, ї, щ);
- склад, складоподіл;

  alt

01:03:49

129 Мб

 

перегляд

СМС код: 

70kursi171

 

Тема №2. Орфоепія. Норми літературної вимови
Зміст уроку:
-    вимова голосних у наголошеній і ненаголошеній позиціях;
-    орфограма «Ненаголошені голосні в коренях слів»;
-    особливості вимови приголосних звуків;
-    уподібнення приголосних;
-    наголос
   

у роботі

СМС код: 

70kursi172
Тема №3. Чергування звуків
Зміст уроку:
-  чергування голосних звуків;
- чергування приголосних звуків.
 

alt

 00:59:48

119 Мб


 

перегляд

СМС код: 

70kursi173
Тема №4. Засоби милозвучності
Зміст уроку:
- чергування у-в, і-й, з-із-зі (зо)
- спрощення в групах приголосних
  alt

 00:50:11

100 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi174
 
Тема №5. Орфографія
Зміст уроку:
- принципи орфографії
- орфограма «Подвоєння, подовження приголосних»
- орфограми «М’який знак», «Апостроф»
  alt

 00:54:01

106 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi175
 
Тема №6. Правопис слів іншомовного походження
Зміст уроку:
- подвоєння приголосних
- м’який знак, апостроф
- и, і в словах іншомовного походження
  alt

 00:40:03

79 Мб

 

перегляд

СМС код: 

70kursi176
Тема №7. Правопис складних слів
Зміст уроку:
- складні іменники
- складні прикметники
- складні числівники
- складні займенники
- службові частини мови
  alt

 01:13:27

141 Мб

 

перегляд

СМС код: 

70kursi177
Тема №8. Частка не-, ні- з різними частинами мови
Зміст уроку:
- частка не-, ні- з іменниками
- частка не-, ні- з прикметниками
- частка не-, ні- з займенниками
- частка не-, ні- з дієсловами, дієприкметниками
- частка не-, ні- з прислівниками
  alt

 00:54:01

105 Мб

 

перегляд

СМС код: 

70kursi178
Тема №9. Орфограма «Велика буква і лапки у власних назвах»
Зміст уроку:
- Орфограма «Велика буква і лапки у власних назвах»
  alt

 00:47:14

94 Мб

 

перегляд

СМС код: 

70kursi179
 
Тема №10. Будова слова
Зміст уроку:
- морфемна будова слова
- правопис найуживаніших префіксів, суфіксів
  alt

 01:06:13

131 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi180
Тема №11. Словотвір
Зміст уроку:
- способи словотворення
- абревіація, правопис абревіатур
- зміни приголосних під час словотворення
  alt

 00:57:08

117 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi181
Тема №12. Лексикологія
Зміст уроку:
- лексичне значення слова (пряме, переносне, конкретне, абстрактне)
- синоніми, омоніми, антоніми, пароніми
- групи слів за походженням
- групи слів за вживанням
- стилістичне забарвлення слова 
  alt

 00:51:48

107 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi182
Тема №13. Фразеологія
Зміст уроку:
- класифікація фразеологізмів
- прислів’я, приказки, крилаті вислови
- джерела фразеології
  alt

 00:44:35

89 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi183
Тема №14. Морфологія. Іменник.
Зміст уроку:
- класифікація частин мови
- морфологічні ознаки іменника
- особливості відмінювання іменників
- незмінювані іменники
  alt

 01:31:18

183 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi184
Тема №15. Прикметник
Зміст уроку:
- морфологічні ознаки прикметника
- творення ступенів порівняння
- передача російських прізвищ українською мовою
  alt

 00:50:57

103 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi185
Тема №16. Числівник
Зміст уроку:
- морфологічні ознаки кількісних, порядкових числівників
- типи відмінювання числівників
- особливості поєднання числівників і займенників
  alt

 01:06:22

134 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi186
Тема №17. Займенник
Зміст уроку:
- розряди займенників
- відмінювання займенників
- правопис займенників
- написання прийменників з займенниками
  alt

 00:50:52

100 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi187
Тема №18. Дієслово. Форми дієслова
Зміст уроку:
- морфологічні ознаки дієслова
- форми дієслова
- творення й правопис дієприкметників, дієприслівників
  alt

 01:17:32

154 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi188
Тема №19. Прислівник. Правопис прислівників
Зміст уроку:
- розряди прислівників
- и-, і- в кінці прислівників
- не-, ні- з прислівниками
- нн-, н- у прислівниках
- написання прислівників разом, окремо, через дефіс
  alt

 00:55:27

111 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi189
Тема №20. Службові частини мови. Вигук
Зміст уроку:
- прийменник як частина мови
- сполучник як частина мови
- частка як частина мови
- правопис службових частин мови
- вигук, правопис вигуків
  alt

 01:06:42

131 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi190
Тема №21. Синтаксис. Словосполучення
Зміст уроку:
- види словосполучень
- типи підрядного зв’язку
- способи зв’язку слів у словосполученні
  alt

 00:59:28

122 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi191
Тема №22. Синтаксис простого речення
Зміст уроку:
- види простого речення:
1) за метою висловлювання
2) за інтонацією
3) за будовою граматичної основи
4) за наявністю другорядних членів речення
5) за наявністю всіх членів речення для зрозуміння його змісту
- типи односкладних речень
alt
 00:44:50

88 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi192
Тема №23. Члени простого речення. Головні члени речення
Зміст уроку:
- підмет, способи вираження
- присудок, види, способи вираження
- тире між підметом і присудком
  alt

 00:54:58

109 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi193
Тема №24. Другорядні члени простого речення
Зміст уроку:
- додаток (прямий, непрямий)
- означення (узгоджене, неузгоджене)
- обставини, види обставин
- порівняльний зворот, розділові знаки при ньому
  alt

 01:11:03

139 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi194
Тема №25. Просте ускладнене речення. Звертання. Однорідні члени речення
Зміст уроку:
- звертання (поширене, непоширене)
- розділові ознаки при звертанні
- однорідні члени речення, розділові знаки при ОЧР
- однорідні, неоднорідні означення
  alt

 01:06:42

134 Мб

перегляд

СМС код: 

70kursi195
Тема №26. Відокремлені члени речення. Розділові знаки при них
Зміст уроку:
- відокремлені додатки
- відокремлені означення, прикладки
- відокремлені обставини
- уточнюючі члени речення
alt
01:12:49

148 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi196
Тема №27. Вставні слова, вставлені конструкції. Розділові знаки при них
Зміст уроку:
- роль вставних слів, вставлених конструкцій
- групи за значенням вставних слів, словосполучень, речень
- розділові знаки при вставних словах, вставлених конструкціях (кома, дужки, тире)
alt 
00:51:14

101 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi197
Тема №28. Синтаксис складного речення. Складносурядне речення
Зміст уроку:
- сполучникові, безсполучникові речення
- види сполучникових речень
- сполучники сурядності та підрядності, сполучні слова
- розділові знаки в складносурядному реченні
alt 
00:48:12

96 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi198
Тема №29. Складнопідрядне речення
Зміст уроку:
- побудова складнопідрядних речень
- види підрядних речень (з’ясувальні, означальні, обставинні)
- розділові знаки в складнопідрядному реченні
- складнопідрядне речення з кількома підрядними
alt 
01:13:43

150 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi199
Тема №30. Безсполучникове складне речення
Зміст уроку:
- змістові відношення між частинами безсполучникового складного речення
- розділові знаки в безсполучниковому складному реченні
 

 

у роботі

 

СМС код: 

70kursi200
Тема №31. Передача чужої мови на письмі
Зміст уроку:
- способи передачі чужого мовлення
- розділові знаки при прямій мові
- розділові знаки при діалозі
- розділові знаки при цитатах
- розділові знаки при непрямій мові
  alt
01:04:26

130 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi201
Тема №32. Культура мови. Норми літературної мови
Зміст уроку:
- поняття «мова», «культура мови»
- ознаки культури мови (точність, логічність, багатство, доречність, виразність, чистота)
- норми літературної мови
- типи норм (однозначні, варіантні)
  alt
00:53:26

113 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi202
Тема №33. Текст, будова тексту. Типи мовлення
Зміст уроку:
- ознаки тексту
- тема, підтеми, основна думка тексту
- будова тексту
- засоби зв’язку речень у тексті
- типи мовлення (розповідь, опис, роздум), побудова текстів різних типів мовлення
alt
 00:46:21

95 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi203
Тема №34. Стилістика. Стилі мовлення
Зміст уроку:
- основні поняття стилістики
- стилі сучасної української літературної мови
- характеристика слів (сфера вживання, обставини мовлення, мовні ознаки)
alt
 00:45:32

97 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi204
Тема №35. Стилістичні засоби української мови
Зміст уроку:
- стилістичні ресурси всіх мовних рівнів:
1) фонетики
2) словотвору
3) лексикології
4) морфології
5) синтаксису (словосполучення, просте речення, складне речення)
alt
 01:16:24

159 Мб

 

перегляд

 

СМС код: 

70kursi205