УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

ЗНО математика, ЗНО з математики 2013: відеоуроки, завдання, відповіді, тести, підготовка

ЗНО математика      ЗНО математика 2013 не така складна, як здається! Після проходження нашого курсу, ви зможете вирішити будь яке завдання на ЗНО з математики 2013.

      Наші відеоуроки дадуть вам відповіді на всі тести зовнішнього незалежного оцінювання 2012, навчать мислити і вирішувати будь які завдання самостійно. Уроки веде професійний репетитор, заслужений учитель України! Курс охоплює поглиблену шкільну програму за 7,8,9,10 та 11 клас.

      Інші відеоуроки на нашому сайті: підготовка до ЗНО з української літератури.

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок 1. Область визначення функції.
План.
1. Означення області визначення функції.
2. Області визначення відомих алгебраїчних функцій.
3. Приклади розв’язання вправ на знаходження області визначення функцій.
4. Застосування області визначення функцій до розв’язання рівнянь.
5. Застосування області визначення функцій до побудови графіків.

 

alt  

01:02:10

118 Мб

 

СМС код:

 70Kursi221

Урок 2. Рівносильність рівнянь.
План.
1. Рівносильні рівняння.
2. При яких перетвореннях не порушується рівносильність рівнянь, а при яких порушується.
3. При якій умові можна втратити корені рівняння, а при якій з’являються сторонні корені. 
4. Розв’язання вправ.

 

alt

00:57:14

109 Мб

 
 

СМС код:

 70Kursi222

Урок 3. Модуль числа. Частина перша
План.   
1. Означення модуля числа.
2. Властивості модулів.
3. Тотожні перетворення виразів із застосуванням властивостей модулів.
4. Розв’язання рівнянь з модулями.

 

alt

00:48:05

91 Мб 

 
 

СМС код:

 70Kursi223

Урок 4. Модуль числа. Частина друга
План.   
1. Розв’язання нерівностей з модулями.
2. Побудова графіків з модулями

 alt

01:09:30

133 Мб 

 
 

СМС код:

 70Kursi224

Урок 5. Формули скороченого множення.
План.
1. Формули скороченого множення.
2. Застосування формул скороченого множення до тотожних перетворень виразів.
3. Розв’язання рівнянь, у яких зустрічаються формули скороченого множення .

 

alt

00:57:55

113 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi225

Урок 6. Квадратні рівняння і рівняння, які зводяться до квадратних.
План.
1. Формула коренів квадратного рівняння.
2. Кількість розв’язків квадратного рівняння.
3. Розв’язання квадратних рівнянь.
4. Рівняння, які зводяться до квадратних.

 

alt

00:51:49

100 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi226

Урок 7. Метод інтервалів.
План.
1. Розв’язання квадратних нерівностей методом інтервалів.
2. Узагальнений метод інтервалів.
3. Розв’язання дробових нерівностей методом інтервалів.

 alt

00:53:53

125 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi228

Урок 8. Корінь n-го степеня.
План.
1. Означення кореня n–го степеня.
2. Властивості коренів n–го степеня.
3. Найпростіші перетворення радикалів.
4. Перетворення виразів, що містять радикали.

 alt

01:03:45

107 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi227

Урок 9. Ірраціональні рівняння.
План.
1. Означення ірраціонального рівняння.
2. Методи розв’язання ірраціональних рівнянь:
    1) піднесення до степеня,
    2) введення допоміжної невідомої,
    3) зведення до системи раціональних рівнянь,
    4) застосування властивостей функцій.

 

alt

01:00:05

118 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi229

Урок 10. Ірраціональні нерівності.
План.
1. Що значить розв’язати нерівність?
2. Нерівності видуЗНО з математики

3. Нерівності видуЗНО математика
4. Нерівності виду ЗНО 2010 з математики
5. Розв’язання вправ.   


alt

 00:59:41

115 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi230

Урок 11. Логарифм числа. Логарифмічна функція.
План.
1. Означення логарифма.
2. Логарифмічна функція і її властивості.
3. Розв’язання вправ.

 alt

01:00:44

111 Мб 

 

 

СМС код:

 70Kursi231

Урок 12. Логарифмічні рівняння і нерівності.
План.
1. Означення логарифмічного рівняння.
2. Види логарифмічних рівнянь і способи їх розв’язання.
3. Розв’язання логарифмічних нерівностей.

 alt

00:39:11

129 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi232

Урок 13. Степінь.
План.
1. Степінь з натуральним і цілим показником показником.
2. Степінь з дробовим показником.
3. Властивості степенів.
4. Розв’язання вправ.

 alt

00:57:07

108 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi233

Урок 14. Показникові рівняння і нерівності
План.
1. Означення показникового рівняння.
2. Способи розв’язання показникових рівнянь.
3. Показникові нерівності.

alt

01:09:20

131 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi234

Урок 15. Нестандартні рівняння  та їх системи.
План.
1. Трансцендентні рівняння.
2. Застосування обмеженості функцій при розв’язанні трансцендентних рівнянь.
3. Застосування властивостей монотонних функцій.
4. Застосування області визначення та множини значень функцій при розв’язанні нестандартних рівнянь.
5. Векторний підхід до розв’язання трансцендентних рівнянь.

 

alt

00:51:05

99 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi235

Урок 16. Тригонометричні функції.
План.
1. Функція у = sin x та її властивості.
2. Функція у =  cos x та її властивості.
3. Графік і властивості функції у = tg x.
4. Графік і властивості функції у =  ctg x .

 

alt

00:54:21

108 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi236

Урок 17. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Частина перша.
План.
1. Співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж аргументу.
2. Розв’язання вправ.
3. Формули суми і різниці аргументів.
4. Розв’язання вправ.

 

alt

00:51:24

95 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi237

Урок 18. Тотожні перетворення тригонометричних виразів. Частина друга.
План.
1. Формули суми тригонометричних виразів .Розв’язання вправ.
2. Формули подвоєного аргументу .Розв’язання вправ.
3. Формули перетворення добутку тригонометричних функцій у суму. 
4. Формули зведення. Розв’язання вправ.

 

alt

00:39:03

73 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi238

Урок 19. Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності.
План.
1. Найпростіші тригонометричні рівняння. Загальні формули розв’язків.
2. Окремі види  найпростіших тригонометричних  рівнянь.
3. Тригонометричні нерівності.
4. Розв’язання вправ.

 

alt

01:09:55

129 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi239

Урок 20. Тригонометричні рівняння. Частина перша.
План.
1. Типи  тригонометричних рівнянь і способи їх розв’язання:
    1) Однорідні тригонометричні рівняння.
    2) Рівняння, які зводяться до квадратних.

 alt

00:51:32

97 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi240

Урок 21. Тригонометричні рівняння. Частина друга.
План.
    1) Лінійні тригонометричні рівняння.
    2) Спосіб розкладання на множники.

alt

00:58:11

108 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi241

Урок 22. Система лінійних рівнянь.
План.
1. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними.
2. Способи розв’язання систем рівнянь з двома змінними.
3. Дослідження кількості розв’язків системи  двох лінійних рівнянь з двома змінними.
4. Розв’язання задач на складання системи рівнянь.

 

alt

00:52:33

97 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi242

Урок 23. Системи рівнянь.
План.
1. Системи тригонометричних рівнянь.
2. Системи показникових рівнянь.
3. Системи логарифмічних рівнянь.
4. Системи тригонометричних рівнянь

 

alt

01:01:19

113 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi243

Урок 24. Перетворення графіків функцій.
План .
1. Побудова графіків виду  y = f (x + a).
2. Побудова графіків виду  y = f (x) + a.
3. Побудова графіків виду  у = к f (x).
4. Побудова графіків з модулями.

 

alt

01:03:01

114 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi244

Урок 25. Похідна.
План.
1. Означення похідної. Формули похідних.
2. Геометричний зміст похідної.
3. Фізичний зміст похідної.
4. Розв’язання вправ.

 

alt

01:05:33

123 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi245

Урок 26. Застосування похідної.
План.
1. Дослідження функцій на зростання і спадання.
2. Знаходження екстремумів функцій.
3. Застосування похідної до побудови графіків функцій.
4. Знаходження найбільшого і найменшого значення функції на відрізку.

 

alt

01:06:38

124 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi246

Урок 27. Первісна. Інтеграл.
План.
1. Означення первісної. Властивості первісних.
2. Знаходження первісних.
3. Визначений інтеграл. Обчислення інтегралів.

 

alt

00:57:38

107 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi247

Урок 28. Застосування інтеграла.
План.
1. Застосування інтеграла при розв’язанні фізичних задач.
2. Застосування інтеграла до обчисленні площ фігур.

 alt

00:53:16

99 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi248

Урок 29. Арифметична й геометрична прогресії.
План.
1. Означення арифметичної (геометричної) прогресії.
2. Формула  n –го члена, суми членів.
3. Нескінченно спадна геометрична прогресія.

 alt

01:10:28

131 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi249

Урок 30. Розв’язання алгебраїчних задач.
План.
1. Задачі на складання  квадратних рівнянь.
2. Задачі на проценти.

 alt

00:50:10

70 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi250

Урок 31. Елементи теорії ймовірностей та статистики.
План.
1. Елементи комбінаторики: перестановки, розміщення, комбінації.
2. Випадкові події. Ймовірність випадкової події.
3. Початкові відомості про статистику. Мода. Медіана. Середні значення.
4. Розв’язання вправ.

 

alt

01:08:04

127 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi251

Урок 32. Розв’язання трикутників.
План.
1. Співвідношення між сторонами і кутами у прямокутному трикутнику.
2. Розв’язання прямокутних трикутників.
3. Теорема синусів . Теорема косинусів.
4. Розв’язання довільних трикутників.

 

alt

00:58:43

108 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi252

Урок 33. Вписані й описані многокутники.
План.
1. Означення вписаних і описаних многокутників.
2. Вираження сторін  правильних многокутників через  радіуси вписаних і описаних кіл.
3. Вираження радіусів  вписаного й описаного кіл через сторони правильних многокутників.
4. Розв’язання задач.


alt

 00:50:15

91 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi253

Урок 34. Площі фігур.
План.
1. Формули площ  плоских фігур (трикутника, паралелограма, квадрата, ромба, трапеції) .
2. Формула площі трикутника, заданого координатами його вершин.
3. Розв’язання вправ.

 

alt

01:03:11

118 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi254

Урок 35. Декартові координати.
План.
1. Декартові координати на площині
2. Декартові координати у просторі

 alt

01:00:05

112 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi255

Урок 36. Вектори.
План.
1. Означення вектора.
2. Координат вектора. Довжина вектора.
3. Дії з векторами.
4. Колінеарні вектори.
5. Скалярний добуток векторів.

 

alt

00:54:18

101 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi256

Урок 37. Призма.
План.
1. Види призм.
2. Поверхня призми.
3. Об’єм призми.
4. Розв’язання задач.

 

alt

01:07:02

 128 Мб

 
 

 СМС код:

 70Kursi257

Урок 38. Піраміда.
План.
1. Види пірамід.
2. Поверхня піраміди.
3. Об’єм піраміди.
4. Розв’язання задач.

 

alt

01:15:52

146 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi258

Урок 39. Круглі тіла.
План.
1. Циліндр . Його поверхня і об’єм.
2. Конус . Поверхня і об’єм конуса.
3. Куля. Поверхня і об’єм.
4. Розв’язання вправ.

 

alt

00:54:09

103 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi259

Урок 40. Вписані й описані многогранники.
План.
1. Вписані многогранники.
2. Описані многогранники.
3. Розв’язання задач.

alt

01:13:11

142 Мб 

 
 

 СМС код:

 70Kursi260

Урок 41. Розв’язання тестових завдань ЗНО.

 alt

00:50:10

96 Мб 

 

 СМС код:

 70Kursi261