УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

Основи економіки (ринкової та галузевої): відеоуроки для підготовки до ЗНО

Основи економіки      Основи економіки не є базовою дисципліною на ЗНО. Але вона конче необхідна тим, хто бажає вступати на економічні спеціальності. Також, наші відеоуроки з основ економіки будуть корисні просто для підготовки до шкільних занять.
      Ми глибоко переконані, що кожна людина повинна бути економічно грамотною! Після перегляду наших відеоуроків з основ економіки, ви зрозумієте як функціонує ринкова, галузева, національна та світова економіка,  познайомитися з основними економічними термінами, ресурсами та інструментами аналізу.
      Ну і звичайно, підготуєтесь до ЗНО з основ економіки.
      Корисна інформація: на нашому сайті вже представлений предмет ЗНО математика. Якщо ви готуєтесь до ЗНО з математики, до вашої уваги 41 відеоурок за всією шкільною програмою! 

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок №1 Вступ до економіки. Господарювання і економіка
Зміст уроку:
- Необхідність господарської діяльності людини. Економічні блага і ресурси, їх роль у задоволенні потреб людини. Проблема вибору. Альтернативна вартість.
- Потреби та їх вплив на розвиток економічних відносин у суспільстві. Групи потреб і їх відмінність між собою. Споживче благо. Роль товарів та їх корисності в економічній поведінці споживача.
   у роботі
Урок №2 Вступ до економіки. Економічні ресурси
Зміст уроку:
- Характеристика економічних ресурсів: праця, земля, капітал, підприємливість.
- Фактори виробництва і власність.
   у роботі
Урок №3 Вступ до економіки. Ринок та його основні елементи. Конкуренція на ринку
Зміст уроку:
- Взаємодія суб’єктів господарювання. Поняття про попит та характеристика чинників, що на нього впливають. Корисність товару. Пропозиція та її чинники. Еластичність попиту і пропозиції. Роль ціни у взаємодії попиту і пропозиції.
- Поняття про конкуренцію. Види конкуренції. Монополія та олігополія. Методи цінової і нецінової конкуренції. Нечесна конкуренція. Рівні ринкової конкуренції.
   у роботі
Урок №4 Вступ до економіки. Гроші
Зміст уроку:
- Сутність грошей та їх походження. Форми грошей та їх еволюція.
- Функції грошей, які вони виконують в економіці. Грошова маса. Інфляція. Електронні гроші.
   у роботі
Урок №5 Вступ до економіки. Економічний процес та економічні системи
Зміст уроку:
- Основні суб’єкти економічного процесу. Економічний кругообіг. Власність економічних суб’єктів.
- Форми і об’єкти власності.
- Сутність економічної системи.
   у роботі
Урок №6 Домашні господарства і підприємства. Домашнє господарство
Зміст уроку:
- Сутність поняття «домашнє господарство», його головні риси.  Роль домашнього господарства в економічному житті країни.
- Домашнє господарство у сучасній економіці. Домогосподарства як сфера споживання.
- Основні форми економічних відносин домогосподарств і держави. Добробут сім’ї. Сімейний бюджет. Структура доходів і видатків сім’ї.
   у роботі
Урок №7 Домашні господарства і підприємства. Виробництво
Зміст уроку:
- Виробництво та його основні фактори. Форми організації виробництва.
- Основні показники ефективності виробництва: продуктивність та інтенсивність.
   у роботі
Урок №8 Домашні господарства і підприємства. Витрати виробництва і
прибуток підприємства

Зміст уроку:
- Витрати виробництва та їх види. Закон зменшення продуктивності факторів виробництва.
- Собівартість продукції і доходи підприємства.
- Сутність і значення прибутку, його зв’язок з виручкою від реалізації.
- Види прибутку. Господарський прибуток підприємства. Рентабельність виробництва.
   у роботі
Урок №9 Домашні господарства і підприємства. Ринкова інфраструктура
Зміст уроку:
- Діяльність торгових посередників на сучасному ринку. Електронна торгівля у сучасному інформаційному суспільстві.
- Фінансово-кредитні установи.
- Сутність поняття «фінансовий ринок» та його функції.
   у роботі
Урок №10 Домашні господарства і підприємства. Підприємництво і
підприємство (фірма)

Зміст уроку:
- Хто такий підприємець. Підприємництво та основні види підприємницької діяльності.
- Поняття про підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство і власність.
   у роботі
Урок №11 Домашні господарства і підприємства. Доходи від використання
економічних ресурсів

Зміст уроку:
- Основні форми доходів від економічних ресурсів.
- Заробітна плата.
- Держава і оплата праці. Рента. Позичковий процент.
- Прибуток підприємця.
   у роботі
Урок №12 Домашні господарства і підприємства. Менеджмент
Зміст уроку:
- Сутність менеджменту.
- Складові діяльності менеджера.
- Рівні менеджменту.
- Особисті якості сучасного менеджера.
   у роботі
Урок №13 Домашні господарства і підприємства. Маркетинг
Зміст уроку:
- Сутність маркетингу та його цілі.
- Основні об’єкти маркетингу.
- Стимулювання реалізації товарів і послуг.
- Маркетингове середовище фірми.
- Ціна товару.
   у роботі
Урок №14 Національна економіка. Економічний потенціал суспільства
Зміст уроку:
- Показники економічного і людського розвитку. Структура господарства країни. Етапи економічного кругообігу.
- Основні макроекономічні пропорції: показники сукупного попиту і пропозиції.
- Головні риси макроекономічної рівноваги.
- Система показників господарювання.
- Система національних рахунків. Основні показники національного багатства. Національний дохід і чинники його зростання.
   у роботі
Урок №15 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Держава і сучасний ринок. Функції держави у сучасній економіці. . Державне регулювання економіки. Держава і сталий розвиток країни.
- Фінансово-бюджетна система країни.
- Бюджетна система.
- Податки і доходи держави.
   у роботі
Урок №16 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Основні джерела доходів держави. Фіскальна політика. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу.
   у роботі
Урок №17 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Характеристика податкової системи України.
- Складання переліку податків, які сплачують громадяни України (фізичні особи). Характеристика пільг в оподаткуванні доходів громадян. Розрахунок показників прибуткового податку громадян та інших видів податків (за вибором).
   у роботі
Урок №18 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Складання переліку податків, які сплачують підприємства (юридичні особи) (за вибором вчителя).
- Розрахунок показників різних видів оподаткування підприємств. (За вибором).
- Характеристика єдиного податку.
   у роботі
Урок №19 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Грошово-кредитна політика держави.
- Сутність грошово-кредитної політики, її цілі та об’єкти. Грошовий ринок. Грошовий обіг та його регулювання. Становлення грошової системи країни.
   у роботі
Урок №20 Національна економіка. Роль держави у ринковій економіці
Зміст уроку:
- Соціальна політика держави.
- Соціальний захист населення у ринковій економіці. Роль видатків бюджету в соціальній політиці держави.
- Безробіття: його форми і причини. Соціальне партнерство на ринку праці.
- Правові засади ринкової економіки.
- Значення правової системи в економічному житті суспільства. Роль публічного права у ринковій економіці.
   у роботі
Урок №21 Світова економіка. Міжнародні економічні відносини і
світове господарство.

Зміст уроку:
- Основні форми міжнародних економічних відносин.
- Міжнародний поділ праці як фактор розвитку світового господарства.
- Глобалізація світової економіки.
- Міжнародна торгівля.
- Світовий ринок і міжнародні торговельні організації. Торговельний баланс країни.
   у роботі
Урок №22 Світова економіка. Міжнародні валютні відносини
Зміст уроку:
- Поняття валюти та її види.
- Визначення валютного курсу і його значення для міжнародної торгівлі.
- Світова валютна система та її складові елементи.
- Світовий грошовий товар і міжнародна ліквідність.
- Роль фінансово-кредитних організацій у міжнародній економічній сфері.
   у роботі
Урок №23 Світова економіка. Міжнародні валютні відносини
Зміст уроку:
- Визначення курсу гривні до інших валют на час виконання роботи.
- Розрахунки ціни товарів (за вибором) у валютах інших країн.
- Пояснення факторів валютного курсу.
   у роботі
Урок №24 Світова економіка. Міжнародна економічна інтеграція
Зміст уроку:
- Що таке міжнародна економічна інтеграція? Її види і фактори.
- Міжнародні економічні об’єднання.
   у роботі
Урок №25 Україна і світ. Економічні системи країн світу
Зміст уроку:
- Суспільний лад країни та її економічна система. Командно-адміністративна і ринкова економіка. Змішана економіка. Керована державою економіка.
- Сучасні моделі ринкової економіки.
- Перехідна економіка в Україні.
- Особливості перехідної економіки у країнах світу. Перехідна економіка в Україні, її риси і проблеми. Економічна стратегія України у перехідний період.
   у роботі
Урок №26 Україна і світ. Україна у світовій економіці
Зміст уроку:
- Індекс людського розвитку та економічний потенціал України.
- Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств України. Інтеграція України у світову економічну систему.
   у роботі....