УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

ЗНО з біології (загальна та молекулярна), біологія людини: відеоуроки

ЗНО з біології      ЗНО з біології найкраще готувати за допомогою відеоуроків на сайті Урок – Онлайн!
      У нас буде представлена загальна та молекулярна біологія, біологія людини, органічна та неорганічна біологія тощо…
      Наш сайт буде гарним доповненням до підручника з біології, також, він Вам допоможе, якщо ви готуєте реферат.
Всі відеоуроки розбиті на теми, згідно зі шкільною програмою України.
      Бажаемо успіхів у підготовці до ЗНО з біології.
Важлива інформація: Зараз активно ведеться робота по запису відеоуроків з предмету Основи економіки України. Тому, якщо ви будете здавати ЗНО з основ економіки, ви зможете підготуватися на нашому сайті.

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок 1. Рослини. Будова та життєдіяльність рослин
Зміст уроку:
- Основні  процеси життєдіяльності рослини.
- Клітина, тканини, ограни рослини, їх функції та взаємозв’язок.
  у роботі
Урок 2. Рослини. Будова та життєдіяльність рослин
Зміст уроку:
- Середовища існування рослин.
- Зв'язки  рослин із іншими компонентами екосистем.
- Відповідь рослин на подразнення.
   у роботі
Урок 3. Рослини. Розмноження та розвиток рослин
Зміст уроку:
- Нестатеве розмноження, його види.
- Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин.
   у роботі
Урок 4. Рослини. Розмноження та розвиток рослин
Зміст уроку:
- Статеве розмноження.
- Будова та різноманітність квіток.
- Суцвіття.
- Запилення, запліднення.
   у роботі
Урок 5. Рослини. Розмноження та розвиток рослин
Зміст уроку:
- Насінина, плід, їх будова.
- Вплив умов середовища на проростання насінини.
- Ріст і розвиток рослин.
- Сезонні явища у рослин.
   у роботі
Урок 6. Різноманітність рослин. Водорості
Зміст уроку:
- Загальна характеристика водоростей.
- Середовища існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей.
- Різноманітність водоростей,  їх значення у природі та в житті людини.
   у роботі
Урок 7. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини
Зміст уроку:
- Загальна характеристика вищих спорових рослин.
- Мохоподібні, плавуноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні.
   у роботі
Урок 8. Різноманітність рослин. Вищі спорові рослини
Зміст уроку:
- Середовища існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності вищих спорових рослин.
- Значення вищих спорових рослин у природі та в житті людини.
   у роботі
Урок 9. Різноманітність рослин. Голонасінні
Зміст уроку:
- Загальна характеристика голонасінних.
- Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльності голонасінних. Різноманітність голонасінних рослин.
- Значення у природі та в житті людини.
   у роботі
Урок 10. Різноманітність рослин. Покритонасінні
Зміст уроку:
- Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних.
- Характеристика класів і окремих родин.
   у роботі
Урок 11. Різноманітність рослин. Покритонасінні
Зміст уроку:
- Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини.
- Сільськогосподарські, лікарські , декоративні рослини.
   у роботі
Урок 12. Гриби та лишайники
Зміст уроку:
- Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування.
- Значення грибів у природі і в житті людини.
   у роботі
Урок 13. Гриби та лишайники
Зміст уроку:
- Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі та в житті людини.
   у роботі
Урок 14. Бактерії
Зміст уроку:
- Загальна характеристика бактерій. Різноманітність.
- Значення бактерій у природі та в  житті людини.
   у роботі
Урок 15. Організми і середовище існування
Зміст уроку:
- Середовище існування та його чинники.
- Розселення рослин у природі.
- Екологічні групи рослин.
   у роботі
Урок 16. Організми і середовище існування
Зміст уроку:
- Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах.
- Охорона природи.
   у роботі
Урок 17. Тваринний світ
Зміст уроку:
- Тваринний світ як складова частина природи. Різноманітність тварин та їх класифікація.
- Роль тварин у житті людини.
   у роботі
Урок 18. Тваринний світ. Будова і життєдіяльність тварин
Зміст уроку:
- Основні процеси життєдіяльності тварини.
- Клітинна будова тварин та особливості клітин тварин.
   у роботі
Урок 19. Тваринний світ. Будова і життєдіяльність тварин
Зміст уроку:
- Тканини, органи і системи органів тварин, їх функції. Середовища існування тварин. Поведінка тварин.
- Різноманітність способів життя тварин. Зв’язки тварин з іншими компонентами екосистеми.
   у роботі
Урок 20. Різноманітність тварин
Зміст уроку:
- Найпростіші. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших – мешканців прісних водоймищ (амеба протей, евглена зелена, інфузорія туфелька), морів (форамініфери та радіолярії) та ґрунту. Паразитичні найпростіші (дизентерійна амеба, малярійний плазмодій, тощо). Роль найпростіших у екосистемах та їх значення для людини.
   у роботі
Урок 21. Різноманітність тварин
Зміст уроку:
- Багатоклітинні. Губки. Кишковопорожнинні.
- Загальна характеристика та різноманітність багатоклітинних тварин. Тип Губки. Загальна характеристика, роль у природі та значення для людини.
   у роботі
Урок 22. Різноманітність тварин
Зміст уроку:
- Тип Кишковопорожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних.
- Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних.
   у роботі
Урок 23. Різноманітність тварин. Черви
Зміст уроку:
- Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
- Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність.
   у роботі
Урок 24. Різноманітність тварин. Черви
Зміст уроку:
- Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність.
- Роль червів у екосистемах. Значення для людини.
   у роботі
Урок 25. Різноманітність тварин. Членистоногі
Зміст уроку:
- Загальна характеристика типу Членистоногі.
- Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини.
   у роботі
Урок 26. Різноманітність тварин. Павукоподібні
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу Павукоподібні.
- Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини.
   у роботі
Урок 27. Різноманітність тварин. Клас Комахи
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу. Особливості розвитку. Поведінка комах. Різноманітність комах.
- Роль комах у екосистемах, їх значення для людини.
- Охорона членистоногих.
   у роботі
Урок 28. Різноманітність тварин. Молюски
Зміст уроку:
- Загальна характеристика, різноманітність молюсків.
- Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.
   у роботі
Урок 29.Різноманітність тварин. Тип Хордові
Зміст уроку:
- Загальна характеристика типу Хордові. Підтипи Безчерепні та Черепні (Хребетні). Риби.
   у роботі
Урок 30. Різноманітність тварин. Підтип Черепні
Зміст уроку:
- Загальна характеристика підтипу Черепні (Хребетні).
   у роботі
Урок 31. Різноманітність тварин. Клас Хрящові риби
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб.
- Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.
   у роботі
Урок 32. Різноманітність тварин. Клас Кісткові риби
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу, особливості процесу життєдіяльності.
- Поведінка і сезонні явища у житті риб.
- Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини.
- Рибне господарство. Охорона риб.
   у роботі
Урок 33. Різноманітність тварин. Земноводні
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних.
- Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.
   у роботі
Урок 34. Різноманітність тварин. Плазуни
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності й поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів.
- Роль плазунів у  екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів.
   у роботі
Урок 35. Різноманітність тварин. Птахи
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя.
- Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів.
- Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.
   у роботі
Урок 36. Різноманітність тварин. Ссавці
Зміст уроку:
- Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців.
- Сезонні явища у житті ссавців, їхня поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців. Тваринництво.
   у роботі
Урок 37. Організми і середовище існування
Зміст уроку:
- Вплив чинників середовища на тварин.
- Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.
   у роботі
Урок 38. Організми і середовище існування. Охорона тваринного світу
Зміст уроку:
- Червона книга України.
- Природоохоронні території.
- Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.
   у роботі
Урок 39. Біологічні науки, що вивчають організм людини
Зміст уроку:
- Значення знань людини для збереження її здоров’я.
- Походження людини.
- Особливості виду Homo sapiens.
- Соціальне та культурне успадкування.
   у роботі
Урок 40. Людина
Зміст уроку:
- Організм людини як біологічна система.
- Поняття про біологічні системи.
- Особливості будови клітин. Характеристика тканин.
- Органи. Фізіологічні системи органів людини. Регулярні системи організму людини.
   у роботі
Урок 41. Людина. Опора і рух
Зміст уроку:
- Будова і функції опорно-рухової системи.
- Кісткова та хрящова тканини.
- Розвиток кісток.
- Сполучення кісток.
- Будова скелета людини.
   у роботі
Урок 42. Людина. Опора і рух
Зміст уроку:
- Будова і функції скелетних м’язів.
- Механізм скорочення.
- Сила м’язів. Втома м’язів.
   у роботі
Урок 43. Людина. Кров і лімфа
Зміст уроку:
- Внутрішнє рідке середовище організму людини.
- Склад і функції крові.
- Захисні функції крові.
   у роботі
Урок 44. Людина. Кров і лімфа
Зміст уроку:
- Імунітет. Специфічний і неспецифічний імунітет. Зсідання крові.
   у роботі
Урок 45. Людина. Кров і лімфа
Зміст уроку:
- Кровообіг. Органи кровообігу: серце і судини. Будова і функції серця.
- Лімфообіг та його значення.
   у роботі
Урок 46. Людина. Кров і лімфа
Зміст уроку:
- Судинна система. Рух крові по судинах. Велике і мале кола кровообігу. Регуляція кровопостачання органів.
   у роботі
Урок 47. Людина. Дихання
Зміст уроку:
- Дихання. Значення дихання.
- Будова і функції органів дихання.
- Голосовий апарат.
- Дихальні рухи.
- Газообмін у легенях і тканинах.
- Нейрогуморальна регуляція дихання.
   у роботі
Урок 48. Людина. Харчування і травлення
Зміст уроку:
- Харчування і травлення. Енергетичні потреби організму.
- Типи поживних речовин.
- Харчування і здоров’я.
   у роботі
Урок 49. Людина. Харчування і травлення
Зміст уроку:
- Будова і функції органів травлення, травних залоз.
- Травлення у тонкому кишечнику.
- Функції товстого кише Клас Кісткові риби. чника.
- Регуляція травлення.
   у роботі
Урок 50. Людина. Терморегуляція
Зміст уроку:
- Терморегуляція. Підтримка температури тіла.
- Теплопродукція. Тепловіддача.
- Будова і функції шкіри. Роль шкіри в терморегуляції.
   у роботі
Урок 51. Людина. Виділення
Зміст уроку:
- Виділення. Будова і функції сечовидільної системи.
- Регуляція кількості води в організмі.
- Роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності
   у роботі
Урок 52. Людина. Ендокринна регуляція функцій організму людини
Зміст уроку:
- Принципи роботи ендокринної системи.
- Залози внутрішньої секреції. Гормони.
- Гіпоталамо-гіпофізарна система.
   у роботі
Урок 53. Людина. Розмноження та розвиток
Зміст уроку:
- Етапи онтогенезу людини.
- Формування статевих ознак.
- Генетичне визначення статі.
- Будова статевих органів. Розвиток статевих клітин. Менструальний цикл.
   у роботі
Урок 54. Людина. Розмноження та розвиток
Зміст уроку:
- Запліднення.
- Ембріональний розвиток. Функції плаценти.
- Постембріональний розвиток людини.
   у роботі
Урок 55. Людина. Нервова регуляція функцій організму
Зміст уроку:
- Нервова регуляція функцій організму людини.
- Будова нервової системи.
- Центральна і периферична система людини.
   у роботі
Урок 56. Людина. Нервова регуляція функцій організму
Зміст уроку:
- Регуляція рухової активності.
- Спинний мозок.
- Головний мозок.
- Стовбур мозку. Мозочок.
- Підкоркові ядра.
- Довільні рухи і кора головного мозку.
   у роботі
Урок 57. Людина. Нервова регуляція функцій організму
Зміст уроку:
- Регуляція роботи внутрішніх органів.
- Вегетативна (автономна) нервова система.
- Симпатична та парасимпатична нервові системи,їх функції.
- Взаємодія регуляторних систем організму.
   у роботі
Урок 58. Людина. Нервова регуляція функцій організму
Зміст уроку:
- Сприйняття інформації нервовою системою.
- Сенсорні системи. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем.
- Загальна характеристика сенсорних систем.
- Будова аналізаторів.
- Зорова сенсорна система, слухова сенсорна система.
   у роботі
Урок 59. Людина. Нервова регуляція функцій організму
Зміст уроку:
- Сенсорні системи смаку, нюху, рівноваги, руху, дотику, температури, болю.
   у роботі
Урок 60. Біологічні основи поведінки людини
Зміст уроку:
- Формування поведінки і психіки людини.
- Ретикулярна формація мозку і рівні сприйняття інформації.
- Сон.
   у роботі
Урок 61. Біологічні основи поведінки людини
Зміст уроку:
- Біоритми. Структура інстинктивної поведінки, її модифікації. Види навчання.
   у роботі
Урок 62. Біологічні основи поведінки людини
Зміст уроку:
- Пам’ять. Види пам’яті. Набута поведінка.
   у роботі
Урок 63. Біологічні основи поведінки людини
Зміст уроку:
- Мислення і свідомість. Мислення і кора великих півкуль головного мозку.
- Функціональна асиметрія мозку.
   у роботі
Урок 64. Біологічні основи поведінки людини
Зміст уроку:
- Мова. Індивідуальні особливості поведінки людини. Свідомість.
   у роботі
Урок 65. Молекулярний рівень організації життя. Неорганічні речовини
Зміст уроку:
- Неорганічні речовини.
- Елементний склад живих організмів.
- Неорганічні речовини: вода і мінеральні солі.
   у роботі
Урок 66. Молекулярний рівень організації життя. Органічні речовини
Зміст уроку:
- Органічні речовини. Малі органічні молекули (ліпіди, моносахариди, амінокислоти, нуклеотиди).
   у роботі
Урок 67. Молекулярний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Макромолекули (полісахариди, білки, нуклеїнові кислоти), їх будова, властивості, функції.
- Єдність хімічного складу організмів.
   у роботі
Урок 68. Клітинний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Клітина.
- Історія вивчення клітини.
- Методи цитологічних досліджень.
- Будова клітини прокаріотів і еукаріотів. Клітинні мембрани.
- Поверхневий апарат клітини – система отримання інформації з зовнішнього середовища, його функції.
   у роботі
Урок 69. Клітинний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Ядро – система збереження спадкової інформації.
- Будова ядра.
- Функції ядра.
- Нуклеоїд прокаріотичних клітин.
   у роботі
Урок 70. Клітинний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Цитоплазма, її компоненти.
- Цитозоль, рибосоми.
- Синтез білка.
- Цитоскелет.
- Клітинний центр.
   у роботі
Урок 71. Клітинний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Одномембранні органели: ендоплазматична сітка, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі.
- Двомембранні органели: мітохондрії і процес дихання, пластиди і процес фотосинтезу.
   у роботі
Урок 72. Клітинний рівень організації життя
Зміст уроку:
- Клітина як цілісна система.
- Клітинний цикл.
- Мітоз. Мейоз. Каріотип.
- Обмін речовин і енергії в клітині.
- Сучасна клітинна теорія.
- Цитотехнології.
   у роботі
Урок 73. Організмений рівень організації життя. Неклітинні форми життя
Зміст уроку:
- Віруси, пріони.
- Будова, життєві цикли.
- Роль у природі й житті людини
   у роботі
Урок 74. Організмений рівень організації життя. Одноклітинні організми
Зміст уроку:
- Прокаріоти. Еукаріоти.
- Особливості їх організації.
- Бактерії. Роль бактерій у природі та в житті людини.
- Колоніальні організми.
   у роботі
Урок 75. Організмений рівень організації життя. Багатоклітинні організми
Зміст уроку:
- Багатоклітинні організми без справжніх тканин.
- Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.
- Будова і функції тканини.
   у роботі
Урок 76. Організмений рівень організації життя. Багатоклітинні організми
Зміст уроку:
- Гістотехнології.
- Багатоклітинні організми: гриби, рослини, тварини.
- Органи багатоклітинних організмів.
- Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.
- Колонії багатоклітинних організмів.
   у роботі
Урок 77. Організмений рівень організації життя. Розмноження організмів
Зміст уроку:
- Нестатеве розмноження організмів.
- Статеве розмноження організмів. Будова і утворення статевих клітин.
   у роботі
Урок 78. Організмений рівень організації життя. Спадковість
Зміст уроку:
- Закономірності спадковості. Основні поняття генетики.
- Методи генетичних досліджень. Закони Г.Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи.
- Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене спадкування. Взаємодія генів. Позаядерна спадковість.
   у роботі
Урок 79. Організмений рівень організації життя. Закономірності мінливості
Зміст уроку:
- Комбінативна мінливість.
- Мутаційна мінливість. Види мутацій. Мутагени.
- Модифікаційна мінливість.
   у роботі
Урок 80. Організмений рівень організації життя. Генотип
Зміст уроку:
- Основні закономірності функціонування генів у про- і еукаріотів.
- Генетика людини.
- Роль генотипу і середовища у формуванні фенотипу.
   у роботі
Урок 81. Організмений рівень організації життя. Генотип
Зміст уроку:
- Диференціація клітин.
- Химерні та трансгенні організми.
- Генетичні основи селекції організмів.
- Основні напрямки сучасної біотехнології.
   у роботі
Урок 82. Організмений рівень організації життя. Індивідуальний розвиток організмів
Зміст уроку:
- Запліднення.
- Періоди онтогенезу у багатоклітинних організмів: ембріогенез і постембріональний розвиток.
- Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
   у роботі
Урок 83. Організмений рівень організації життя. Індивідуальний розвиток організмів
Зміст уроку:
- Діагнозування вад розвитку людини та їх корекція.
- Регенерація.
- Життєвий цикл у рослин і тварин.
- Ембріотехнології.
- Клонування.
   у роботі
Урок 84. Надорганізмені рівні організації життя. Популяція. Екосистема
Зміст уроку:
- Характеристика популяції. Статева і вікова структура популяції.
- Фактори, які впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції.
- Поняття про середовище існування, шляхи пристосувань до нього організмів.
- Біологічні адаптивні ритми організмів.
   у роботі
Урок 85. Надорганізмені рівні організації життя. Екосистема
Зміст уроку:
- Угрупування та екосистеми.
- Склад і структура угрупувань.
- Взаємодії організмів в екосистемах. Різноманітність екосистем.
- Розвиток і зміни екосистем.
- Колообіг речовин і потік енергії в екосистемах.
- Продуктивність екосистем.
   у роботі
Урок 86. Надорганізмені рівні організації життя. Біосфера
Зміст уроку:
- Загальна характеристика біосфери.
- Біогеохімічні цикли.
   у роботі
Урок 87. Надорганізмені рівні організації життя. Біосфера
Зміст уроку:
- Вплив діяльності людини на стан біосфери.
- Екологічна криза сучасності.
- Ріст чисельності населення, які з цим пов’язані.
   у роботі
Урок 88. Надорганізмені рівні організації життя. Біосфера
Зміст уроку:
- Можливі шляхи подолання екологічної кризи. Раціональне природокористування, альтернативні джерела енергії, збереження біорізноманіття, охорона природи.
- Природоохоронне законодавство України.
- Міжнародне співробітництво у справі охорони природи.
   у роботі
Урок 89. Історичний розвиток органічного світу
Зміст уроку:
- Основи еволюційного вчення. Становлення еволюційних поглядів. Теорії еволюції Ламарка і Дарвіна.
- Основні положення синтетичної теорії еволюції: популяція як елементарна одиниця еволюції; елементарні фактори еволюції.
- Природний добір.
   у роботі
Урок 90. Історичний розвиток органічного світу
Зміст уроку:
- Вид, видоутворення. Мікроеволюція.
- Адаптації як результат еволюційного процесу.
- Макроеволюційний процес.
- Сучасні уявлення про фактори еволюції: синтез екології та еволюційних поглядів.
   у роботі
Урок 91. Історичний розвиток органічного світу
Зміст уроку:
- Історичний розвиток і різноманітність органічного світу.
- Система органічного світу як відображення його історичного розвитку.
- Гіпотези виникнення життя на Землі.
   у роботі
Урок 92. Історичний розвиток органічного світу
Зміст уроку:
- Еволюція одноклітинних та багатоклітинних організмів. Періодизація еволюційних явищ. Поява основних груп організмів на Землі та формування екосистем.
- Узагальнення курсу. Основні властивості живих систем. Можливості й перспективи застосування досягнень біології у забезпеченні існування людства.
   у роботі....